Westerwolde

Tijdens mijn werk bij het project “De Hermeandering van de Ruiten Aa“, hebben ik mij hoofdzakelijk bezig gehouden met ruimtelijke analyses, op het gebeid van eigendomssituaties en de bodemgesteldheid om zo het verloop van het proces te versnellen, waarbij de oude loop van de Ruiten Aa zoveel mogelijk het oorspronkelijke tracĂ© diende te volgen.

In een later stadium heb ik vooral ondersteuning gedaan op het gebied van het leveren van kaartmateriaal, om het inrichten van het plan te bevorderen.

Uiteindelijk is al het voorlichtingsmateriaal gemonteerd in de vorm van een DVD, hiermee is het plan aan de bewoners van het gebied gepressenteerd en kon gemakkelijk inzichtelijk gemaakt worden wat er allemaal staat te gebeuren.